Algemene Leden Vergadering (ALV)

Jaarlijks vindt in februari de Algemene Leden Vergadering (ALV) in ons clubgebouw plaats. Alle leden ontvangen voor de vergadering via de mail een uitnodiging en de agenda. 

Tijdens deze ledenvergadering worden de rekening van het voorgaande kalenderjaar en de begroting van het lopende jaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Tevens doen de verschillende commissies verslag van de activiteiten die het voorgaande jaar hebben plaats gevonden en vertellen zij de plannen voor het lopende jaar.

De notulen van de voorgaande ledenvergadering kunnen de leden op het besloten deel van onze site (na inloggen) terugvinden.

Indien nodig wordt er bij uitzondering een extra ALV gedurende het jaar belegd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 39417390

L.T.C. Zelhem

Priesterinkdijk 9
7021 HX Zelhem

KVK-nummer

40119235