Padel in Zelhem? Goed nieuws!

02 oktober 2022


Beste leden van LTC Zelhem,

Vorig jaar zomer hebben we als bestuur gekeken of padel voor onze vereniging geschikt zou zijn. We hebben kennis gemaakt met het spelletje en waren direct enthousiast.

Een aantal van jullie heeft op de vrijwilligersmiddag in najaar 2021 ook al kennis kunnen maken met padel. Er was veel enthousiasme. Padel is een sterk groeiende, laagdrempelige sport waarvoor geen langdurige technische training, zoals voor tennis, nodig is.

Met padel kunnen wij niet alleen onze leden een extra activiteit aanbieden, maar het zal ook zeker een nieuwe groep leden aantrekken. Onze vereniging is met 250 leden financieel gezond, maar onze club is ook behoorlijk aan het vergrijzen.
Ervaring leert dat padel jong-volwassenen erg aanspreekt. Met een uitbreiding van onze activiteiten en de verwachte ledengroei kunnen we het voortbestaan van LTC Zelhem als financieel gezonde vereniging garanderen. Bovendien zetten we meer mensen aan tot gezond bewegen. Bovendien wil de KNLTB graag starten met een padel-competitie mits er voldoende verenigingen  met padel-banen zijn.

Omdat er in de hele gemeente Bronckhorst nog geen padel-banen zijn, én omdat de investering voor twee padel-banen nogal fors is, hebben we contact opgenomen met de gemeente om te informeren naar subsidiemogelijkheden uit het impulsbudget van de sportagenda. In december 2021 hebben we een aanvraag ingediend met bijbehorende offerte voor het grondwerk, de metalen kooi, de verlichting en de constructie.

Deze week kwam het goede nieuws. De gemeente is voornemens LTC Zelhem te helpen met de financiering van padel. Dit voorstel komt 20 oktober aanstaande in de gemeenteraad.

Ondertussen gaan wij aan de slag met het opvragen van actuele offertes, zodat we aan de leden een gedetailleerd kostenplaatje kunnen voorleggen op een ingelaste algemene ledenvergadering. Deze ledenvergadering willen wij uitschrijven voor maandag 7 november 2022. Hou svp deze datum vast vrij in jullie agenda.

Tot nu toe hebben Els Nijdam en ondergetekende het voortouw genomen voor het ontwikkelen van padel. Nu het op de uitvoering/invoering aankomt, vragen wij versterking van de padel-commissie met twee leden. We doen vooral een beroep op onze ‘jonge’ leden om hierbij te helpen om padel in onze vereniging tot een succes te maken.

Jullie zijn voorlopig weer op de hoogte en duim maar hard dat de Raad het voorstel goedkeurt.  

Namens het bestuur van LTC  Zelhem
Henk Voorend

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0314-621134 (clubhuis) 0314-624301 (secretaris)

L.T.C. Zelhem

Priesterinkdijk 9
7021 HX Zelhem

KVK-nummer

40119235