Onduidelijkheid over verplaatsing tennisvereniging

18 september 2021


Nadat er een artikel in De Gelderlander heeft gestaan over onze tennisvereniging blijkt er onder onze leden onrust te zijn ontstaan. Blijkbaar is er nu enige onduidelijkheid en die willen we graag wegnemen.

Er is op dit moment geen sprake van een verplaatsing. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg. De gemeente en andere instanties zijn zich aan het oriënteren wat de mogelijkheden zijn betreffende herindeling en inrichting van sportmogelijkheden. Aan die oriëntatie doen wij als vereniging ook mee. Als bestuur proberen wij in gesprekken met de gemeente duidelijk te krijgen wat hun wensen zijn en welke mogelijkheden zich eventueel voor LTC Zelhem voordoen voor verhuizing naar het dorp. Zodra die mogelijkheden duidelijk zijn kunnen we de voordelen en de nadelen naast elkaar zetten. Mocht het bestuur vinden dat er zich een prachtige mogelijkheid voordoet dan zal dit voorgelegd worden aan de leden en de leden beslissen uiteindelijk in de Algemene Ledenvergadering of een eventuele verplaatsing gaat plaatsvinden of niet. Maar zover is het nog niet, dat kan ook nog wel even duren. Wanneer er nieuws is zullen we dat hier melden.

Mochten er tussentijds toch nog vragen zijn dan kunnen die altijd aan een van de bestuursleden gesteld worden. Per mail kan natuurlijk ook via [email protected]

Het bestuur.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0314-621134 (clubhuis) 0314-624301 (secretaris)

L.T.C. Zelhem

Priesterinkdijk 9
7021 HX Zelhem